Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Đọc sách "Phong Thủy"

 Sách trong ảnh khá hay, tuy có một số lý thuyết Phong Thủy còn mang hơi hướng Trung Quốc, và một vài linh vật rất Trung Quốc.

Xem tiếp…

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Chuyện sách phong thủy

  Đọc sách phong thủy phải cẩn thận, cần xem xét: phong thủy hiện đại hay phong thủy cổ điển và cần có quan sát thực tế và kiến thức khoa học đối chứng. Có khi, cùng một vấn đề có đến hai ba bài viết, chẳng bài nào giống bài nào và đôi khi bài các bài viết có sự đối lập nhau.

Xem tiếp…

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Phải sáng suốt

 Tôi đang đọc quyển sách trong ảnh, sách nhỏ, đọc mau, dễ hiểu.

Xem tiếp…

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

Ngày 22 tháng 08 năm 2016

Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, cứ an nhiên trước đã tôi ơi.

Xem tiếp…