Thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2016

Chuyện sách phong thủy

  Đọc sách phong thủy phải cẩn thận, cần xem xét: phong thủy hiện đại hay phong thủy cổ điển và cần có quan sát thực tế và kiến thức khoa học đối chứng. Có khi, cùng một vấn đề có đến hai ba bài viết, chẳng bài nào giống bài nào và đôi khi bài các bài viết có sự đối lập nhau.

Xem tiếp…

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2016

Phải sáng suốt

 Tôi đang đọc quyển sách trong ảnh, sách nhỏ, đọc mau, dễ hiểu.

Xem tiếp…

Thứ Hai, ngày 22 tháng 8 năm 2016

Ngày 22 tháng 08 năm 2016

Việc gì đến rồi cũng sẽ đến, cứ an nhiên trước đã tôi ơi.

Xem tiếp…

Thứ Tư, ngày 10 tháng 8 năm 2016

Đến đảo Nam Du

 Tôi đã đến với đảo Nam Du. Đảo Nam Du hoang sơ và đẹp rất tự nhiên, hấp dẫn cho những ai thích khám phá.

Xem tiếp…